Wycinanie drzew i krzewów (wyciąg)

Na terenie ogrodów działkowych wolno:
1. wycinać bez zezwolenia drzewa i krzewy zaliczane do gatunków owocowych;
2. usuwać i wycinać bez opłat i zezwolenia złomy i wywroty drzew i krzewów ozdobnych, ale po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia;
3. usuwać bez zezwolenia drzewa inne niż owocowe, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
4. usuwać bez zezwolenia krzewy, których wiek nie przekroczył 10 lat.
Pełne i szczegółowe informacje nt wycinania drzew i krzewów znaleźć można w ustawie o ochronie przyrody
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880
oraz na stronach Urzędu Miasta Łodzi:
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=16&id=953

Click to access _plik.php