Konkursy

 

Szanowni Państwo, Działkowcy ROD „Odrodzenie”,

zgodnie z zapowiedzią, w tym roku zorganizowaliśmy dla Was dwa konkursy z nagrodami: konkurs na najpiękniejszą działkę i konkurs fotograficzny „Moja działka w fotografii”.

Poniżej zamieszczamy regulaminy konkursów.

 

REGULAMIN  KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ DZIAŁKĘ W ROD „ODRODZENIE” – 2016

 1.  Organizatorem konkursu jest Rodzinny Ogród Działkowy „Odrodzenie”.
 2.  Zasady udziału w konkursie:
  • Udział w konkursie jest dobrowolny.
  • W konkursie biorą udział działkowcy, którzy zgłoszą swoją działkę do konkursu. Zgłoszenia należy dokonać w biurze ROD „Odrodzenie” lub pocztą internetową na adres odrodzenie@gmail.com z opisem w temacie „Konkurs najpiękniejsza działka 2016”.
  • Zgłoszenie na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu i w przypadku osób nagrodzonych wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
  • Do oceny działek zostanie powołana Komisja Konkursowa, która przyzna Działkowcom nagrody i wyróżnienia.
  • Stwierdzenie nie przestrzegania postanowień regulaminu ROD w zakresie zagospodarowania działki oraz nieopłacenie składki członkowskiej i innych opłat w 2016 roku na rzecz ogrodu w ustalonych terminach skutkuje dyskwalifikacją uczestnictwa w konkursie.
 3.  Kryteria oceny działki:
Rozplanowanie i urządzenie działki

(ocena ogólna, racjonalne wykorzystanie terenu)

0 – 10 pkt.
Estetyka działki

(ład i porządek, ogrodzenie i urządzenia na działce zgodne z regulaminem ROD)

0 – 10 pkt.
Trawnik i jego utrzymanie 0 – 10 pkt.
Część ozdobno-wypoczynkowa, w tym:
     a. bogaty dobór roślin ozdobnych 0 – 10 pkt.
     b. urządzenia wypoczynkowe i rekreacyjne 0 – 10 pkt.
Część produkcyjna działki, w tym:
     a. sadownicza (różnorodność drzew i krzewów  owocowych, przestrzeganie odległości nasadzeń od granic działki, prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność) 0 – 10 pkt.
     b. warzywnicza (bogaty dobór gatunków, w tym ziół) 0 – 10 pkt.
Mała architektura na działce:
     a. płotki, murki, trejaże, pergole, oczka i zbiorniki wodne 0 – 10 pkt.
     b. inne elementy małej architektury 0 – 10 pkt.
Estetyka i stan techniczny altany
     a. wymiary i stan techniczny zgodne z regulaminem ROD 0 – 10 pkt.
     b. wykorzystanie altany zgodnie z regulaminem ROD 0 – 10 pkt.
     c. estetyka altany 0 – 10 pkt.
Posiadanie na działce kompostownika i jego wykorzystanie 0 – 10 pkt.
Ekologia na działce (budki lęgowe, karmniki dla ptaków i owadów pożytecznych, ekologiczne sposoby ochrony roślin, stosowanie nawozów naturalnych) 0 – 10 pkt.
ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW DO UZYSKANIA 140 PKT.

 

 1. Terminarz konkursu:
  • Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej http://www.rod_odrodzenie.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych ogrodu.
  • Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą do godziny 18.00 w dniu 20 lipca 2016 r. Działki zgłoszone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
  • Ocena działek biorących udział w konkursie nastąpi po 20 lipca, w tym samym dla wszystkich działek dniu, ustalonym przez Komisję Konkursową.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicach ogłoszeniowych i na stronie internetowej ogrodu do końca sierpnia.
  • Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi we wrześniu br. podczas obchodów Dnia Działkowca oraz 35-lecia PZD.

 

 1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Komisja Konkursowa, do której należy również ostateczna interpretacja Regulaminu.

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MOJA DZIAŁKA W FOTOGRAFII”

 1.  Organizatorem konkursu jest Rodzinny Ogród Działkowy „Odrodzenie”.
 2.  Celem konkursu jest uwrażliwienie uczestników na piękno przyrody, kształtowanie ich świadomości ekologicznej oraz rozwijanie wśród działkowców umiejętności obserwowania i dokumentowania zdarzeń zachodzących w ich najbliższym otoczeniu.
 3.  Przedmiotem konkursu jest amatorska fotografia autorska. Zdjęcia powinny zostać zrobione na działce uczestnika konkursu położonej w ROD „Odrodzenie”.
 4.  Konkurs jest skierowany do działkowców ROD „Odrodzenie”.
 5.  Zasady udziału w konkursie:
 • Udział w konkursie jest dobrowolny.
 • Organizator nie zapewnia sprzętu fotograficznego.
 • Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez jednego uczestnika konkursu.
 • Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 fotografie.
 • Zdjęcia zapisane w formie elektronicznej należy przesłać pocztą internetową na adres odrodzenie@gmail.com z opisem w temacie „Konkurs Moja działka w fotografii” lub dostarczyć do biura ROD (w dniach dyżurów zarządu) w formie plików zapisanych na płycie CD lub DVD.
 • Pliki z fotografiami prosimy opisać według szablonu: „tytuł zdjęcia_imię i nazwisko_numer działki”. Do prac prosimy dołączyć dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
 • Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz rezygnację z korzyści wynikających z praw autorskich.
 • Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
 • Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 • Do oceny złożonych prac zostanie powołana Komisja Konkursowa, która przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę.
 1. Terminarz konkursu:
 • Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej www.rod_odrodzenie.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych ogrodu.
 • Prace konkursowe należy składać do godziny 18.00 w dniu 17.08.2016 r.
 • Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 • Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi do końca sierpnia.
 • Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej ogrodu.
 • Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi we wrześniu br. podczas obchodów Dnia Działkowca oraz 35-lecia PZD.
 1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Komisja Konkursowa, do której należy również ostateczna interpretacja Regulaminu.
Reklamy

Odczyt wskazań wodomierzy

Informujemy wszystkich działkowców ROD „Odrodzenie”, że w związku ze zmianą systemu rozliczania wody w ogrodzie w dniu 2 lipca 2016 roku w godzinach 12-15 zamknięty będzie dopływ wody do działek. W tym czasie osoby upoważnione przez zarząd odczytają wskazania wodomierzy i zaplombują je.

Prosimy o obowiązkową obecność na działkach.