Zakręcamy dopływ wody i odczytujemy wskazania wodomierzy!

Informujemy, że w sobotę 22 października ok. godziny 11 odcinamy na okres zimowy dopływ wody do działek. W tym dniu w godzinach 12 – 14 uprawnione przez Zarząd osoby odczytają wskazania wodomierzy na Państwa działkach. Prosimy o obowiązkową obecność, związaną z koniecznością osobistego podpisania dokumentu. W przypadkach losowych prosimy o pozostawienie odpowiedniego upoważnienia u sąsiada i zapewnienie dostępu do wodomierza. Przy braku potwierdzenia odczytu przez właściciela, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie, rozliczenia zużytej wody dokonamy metodą ryczałtową.