Komunikat Krajowej Rady PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r.

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów – także na działkach w ROD. Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość (działka) jest przez działkowca dzierżawiona. Niemniej jednak nowelizacją wprowadzono znaczące zmiany w określaniu obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia – co wpływa na rozszerzenie zakresu swobody działkowców.

Od 1 stycznia 2017 r. działkowiec może bowiem bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza: 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m². A zatem nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką krzewy zajmują.

Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji. Istotne też jest, że jeśli działkowiec przed 1 stycznia 2017 r. złożył wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta o pozwolenie na wycinkę drzewa lub krzewów rosnących na jego działce i do końca 2016 r. decyzja w tej sprawie albo nie została wydana, albo jeszcze nie stała się ostateczna – stosuje się znowelizowane, korzystniejsze dla działkowców przepisy.

Krajowa Rada PZD – 16.01.2017

Apel do działkowców

APEL DO DZIAŁKOWCÓW Z TERENU MIASTA ŁODZI ORAZ MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁODZI BĘDĄCYCH  SYMPATYKAMI  OGRODNICTWA DZIAŁKOWEGO

Działkowcu, jeśli nie jest ci obojętny los łódzkich ogrodów włącz  się w akcję obrony ROD „Księży Młyn” w Łodzi przed likwidacją 125 działek rodzinnych i obszaru o łącznej powierzchni  prawie 5 hektarów ! –  w celu utworzenia miejskiej plaży, obiektów handlowo-usługowych, parkingów.

Mamy zaledwie 6 dni ! na uratowanie ogrodu działkowego „Księży Młyn”  przed jego częściową likwidacją.

Bardzo prosimy o aktywne wzięcie udziału w głosowaniu zorganizowanym przez Urząd Miasta Łodzi dotyczącym planu zagospodarowania przestrzennego terenu ROD „Księży MŁYN”  w Łodzi pod tytułem  „Co powstanie wokół stawu na rzece Jasień ?” oraz o poparcie WARIANTU NR 2 !

NASZA KONCEPCJA:

Wariant NR 2- stworzony został w trakcie zorganizowanych z udziałem części działkowców w dniu 17 lutego 2017 r. przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi  warsztatów urbanistycznych i jako jedyny zabezpiecza ROD „Księży Młyn” przed częściową likwidacją, wprowadzając jednocześnie koncepcję częściowego otwarcia ogrodu działkowego dla potrzeb mieszkańców Miasta Łodzi.

 TERMIN GŁOSOWANIA:

Od najbliższej soboty tj. 25 lutego do dnia  3  marca 2017 roku każdy mieszkaniec Miasta Łodzi będzie mógł wziąć udział w głosowaniu nad proponowanymi wariantami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren wokół stawu położonego między dwiema częściami ROD „ Księży Młyn”  i poprzeć koncepcję zakładającą utrzymanie ogrodu działkowego na tym terenie.

FORMA I MIEJSCE GŁOSOWANIA :

  1. ELEKTRONICZNA – za pośrednictwem platformy internetowej VOX POPULI – https://vox.uml.lodz.pl/,
  2. TRADYCYJNA – papierowe arkusze do głosowania są do pobrania w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi, Piotrkowska 110 (wejście od pasażu Schillera). Pobieranie wniosków oraz głosowanie  odbywa się w godzinach pracy tej placówki:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 19.00;
– w soboty w godz. 9.00 – 13.00;

Uwaga!- bardzo prosimy o rozpropagowanie  naszej wspólnej akcji obrony ROD „Księży Młyn” wśród innych łódzkich działkowców, rodzin, znajomych będących mieszkańcami Miasta Łodzi oraz wszystkich sympatyków ogrodnictwa działkowego, którym nie jest obojętny stan „Zielonych Oaz Miasta Łodzi”.

Jak bardziej pomóc ?

Działkowcu !- . Istnieje możliwość pobrania 5 ankiet przez 1 osobę, pobierając druk ankiety dla siebie weź również dodatkowe   4 ankiety dla innych osób i zainteresuj je naszą akcją, zwiększamy w ten sposób szanse naszego projektu

NASZA FILOZOFIA:

Naszym celem jest powstrzymanie działań władz przed komercjalizacją gruntów na których znajdują się rodzinne ogrody działkowe na terenie Miasta Łodzi i obrony rodzinnych ogrodów działkowych przed  ich likwidacją.

Nie pozwólmy, aby sprawa ROD „Księży  Młyn” stała się początkiem otwarcia polityki wymazywania ogrodów działkowych z krajobrazu Miasta Łodzi.

Ważne – oddajemy głos do 3 marca 2017 roku do godz.1900.

wariant 2