ODKRĘCAMY WODĘ

Zarząd ROD informuje, że w dniu 29 kwietnia (sobota) w godzinach 10 – 15 upoważnione osoby będą spisywały wskazania działkowych wodomierzy. Tam gdzie będzie to konieczne, zostaną założone nowe plomby.

Obowiązkowe jest podpisanie arkusza spisowego przez Działkowca lub osobę przez niego upoważnioną.

W sytuacjach losowych (losie bądź dla nas łaskawy), prosimy o kontakt telefoniczny z numerem  886-731-431.

Przypominamy, że zgodnie z ubiegłoroczną uchwałą podjętą przez Działkowców na Walnym Zebraniu, poczynając od roku 2017 wszystkie działki MUSZĄ być wyposażone w wodomierze.

Odkręcenie dopływu wody nastąpi prawdopodobnie 30 kwietnia (w niedzielę) przed południem.

Reklamy