NOWY SKŁAD ZARZĄDU

W związku z rezygnacją p. Jacka Łuczyńskiego z pracy w Zarządzie ROD „Odrodzenie” i pełnienia w nim funkcji prezesa, w dniu 07 czerwca br. nastąpiły zmiany w składzie zarządu i jego reorganizacja. Nowym prezesem wybrano p. Piotra Preslera.

Obecnie zarząd pracuje w następującym składzie:

Piotr Presler – prezes zarządu

Jerzy Olaszek – wiceprezes zarządu

Irena Antczak – sekretarz

Janina Sęczkowska – skarbnik

Jadwiga Motylewska – członek zarządu

 

Zachęcamy Państwa do wszechstronnej współpracy.