W tym roku wodę odkręcamy w sobotę 27 kwietnia.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że dopływ wody do sieci ogrodowej odkręcimy  w sobotę 27 kwietnia :

w sektorach A, B, C i D w godzinach 10 – 12, w sektorze E w godzinach 13 – 15.

W tym samym dniu i godzinach przedstawiciele Komisji ds. wodnych dokonają spisu stanu początkowego i założą nowe plomby na wodomierzach zdejmowanych przez działkowców na okres zimowy. Zgodnie z regulaminem wodnym, spisany na nowo stan wodomierza musi być poświadczony podpisem działkowca lub osoby przez niego upoważnionej (sąsiada, gospodarza, członka zarządu). W sytuacji takiej prosimy zatem o bezwzględną obecność na działce. O ile wodomierza nie zdejmowano na zimę i jego wskazania nie zmieniły się, a protokół podpisano jesienią, działania te nie są konieczne. Wystarczy wcześniejsze osobiste sprawdzenie stanu technicznego wodomierza i plomb.

Informacje o opłatach za wodę za rok ubiegły (2018) przekażemy Państwu podczas Walnego Zebrania, w niedzielę (28.04).