WODA 2020

Dopływ wody do sieci ogrodowej odkręcimy  w sobotę 25 kwietnia :

w sektorach A, B, C i D w godz. 10 – 12,

w sektorze E w godzinach 13 – 15.

W tym samym dniu i godzinach upoważnione przez zarząd osoby założą nowe plomby na wodomierzach, które zdjęliście Państwo na okres zimowy. O wskazaniach wodomierza i konieczności założenia plomby prosimy poinformować nas telefonicznie (604 179 716 lub 886 731 431 ) bądź  mailowo (rododrodzenie@gmail.com). W ten sam sposób prosimy również podać stan wodomierza, o ile spodziewacie się Państwo zmiany wskazań w stosunku do stanu jesiennego.

O obecność na działce podczas spisu proszeni są JEDYNIE ci działkowcy, u których wodomierze znajdują się w miejscach trudnodostępnych lub zamkniętych.

Informacje o opłatach za wodę za rok ubiegły (2019) przekażemy Państwu podczas Walnego Zebrania, które zostanie zwołane nie wcześniej niż na koniec czerwca.