Opłaty za rok 2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wysokość opłat działkowych za rok 2020 musi być zatwierdzona uchwałami podczas Walnego Zebrania. O ile będzie to możliwe, to zebranie takie zorganizujemy nie wcześniej niż w końcu czerwca. Jeśli niezależne od nas okoliczności nie pozwolą na zorganizowanie Walnego Zebrania w czerwcu, najpóźniej w lipcu, wtedy gdy znacząco zmniejszą się nasze rezerwy finansowe, to zwrócimy się do Państwa o wpłacanie zaliczki na opłaty za rok 2020. O szczegółach będziemy Państwa informowali w ogłoszeniach na tablicach informacyjnych, stronie internetowej lub listownie. Po ostatecznym zatwierdzeniu wysokości opłat otrzymacie Państwo indywidualne noty obciążeniowe. Dołożymy starań, żeby wszystko odbyło się sprawnie i bezpiecznie. W każdej sytuacji preferujemy zapłaty przelewem.

Życzymy dobrego zdrowia!                                               Zarząd ROD „Odrodzenie”