Wywóz odpadów wielkogabarytowych z terenu ogrodu

W dniu 10 września 2018 z terenu ogrodu zostaną jednorazowo !!! odebrane odpady wielkogabarytowe.

Prosimy gromadzić je w miejscach ustawienia pojemników na odpady wyłącznie w dniach od 1 do 9 września.

Uwaga !!!

Odpadami wielkogabarytowymi   są  :

stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, wykładziny, materace, pierzyny, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych   nie należą  :

wszelkiego rodzaju części budowlane  i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

W przypadku cięższych elementów wielkogabarytowych należy je zdemontować tak, aby pojedynczy element nie ważył więcej niż 50 kg.

Odpady wielkogabarytowe można także samodzielnie oddać do jednego z trzech gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  (ul. Zamiejska 1, ul. Kasprowicza 10,   ul. Graniczna 2).

NOWY SKŁAD ZARZĄDU

W związku z rezygnacją p. Jacka Łuczyńskiego z pracy w Zarządzie ROD „Odrodzenie” i pełnienia w nim funkcji prezesa, w dniu 07 czerwca br. nastąpiły zmiany w składzie zarządu i jego reorganizacja. Nowym prezesem wybrano p. Piotra Preslera.

Obecnie zarząd pracuje w następującym składzie:

Piotr Presler – prezes zarządu

Jerzy Olaszek – wiceprezes zarządu

Irena Antczak – sekretarz

Janina Sęczkowska – skarbnik

Jadwiga Motylewska – członek zarządu

 

Zachęcamy Państwa do wszechstronnej współpracy.