WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD Z ROD „ODRODZENIE” W ROKU 2019

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawcze – Wyborcze w ROD „Odrodzenie” odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2019 r. w naszej świetlicy przy ulicy Wycieczkowej 1/5.

Początek zebrania w pierwszym terminie o godzinie 10.00, w drugim terminie o godzinie 10.30.

Regulamin zebrania, porządek obrad oraz materiały sprawozdawcze wyłożone będą do wglądu w siedzibie Zarządu ROD (ul. Wycieczkowa 1/5), w dniach 17 i 24 kwietnia br. w godzinach 12.00 – 18.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków PZD z naszego ogrodu.

Reklamy

W tym roku wodę odkręcamy w sobotę 27 kwietnia.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że dopływ wody do sieci ogrodowej odkręcimy  w sobotę 27 kwietnia :

w sektorach A, B, C i D w godzinach 10 – 12, w sektorze E w godzinach 13 – 15.

W tym samym dniu i godzinach przedstawiciele Komisji ds. wodnych dokonają spisu stanu początkowego i założą nowe plomby na wodomierzach zdejmowanych przez działkowców na okres zimowy. Zgodnie z regulaminem wodnym, spisany na nowo stan wodomierza musi być poświadczony podpisem działkowca lub osoby przez niego upoważnionej (sąsiada, gospodarza, członka zarządu). W sytuacji takiej prosimy zatem o bezwzględną obecność na działce. O ile wodomierza nie zdejmowano na zimę i jego wskazania nie zmieniły się, a protokół podpisano jesienią, działania te nie są konieczne. Wystarczy wcześniejsze osobiste sprawdzenie stanu technicznego wodomierza i plomb.

Informacje o opłatach za wodę za rok ubiegły (2018) przekażemy Państwu podczas Walnego Zebrania, w niedzielę (28.04).

UWAGA! WODA I WSKAZANIA WODOMIERZY ZA ROK 2018 !

Informujemy Państwa, że w sobotę 10 listopada ok. godziny 10 odetniemy na okres zimowy dopływ wody do działek. W tym dniu w godzinach 10 – 12 w sektorach A, B, C i D oraz 13 – 15 w sektorze E upoważnione przez Zarząd ROD osoby odczytają wskazania wodomierzy na Państwa działkach. Prosimy o obowiązkową obecność, związaną z koniecznością osobistego podpisania dokumentu. W przypadkach losowych prosimy o upoważnienie w tym zakresie sąsiada, członka zarządu lub gospodarza i zapewnienie dostępu do wodomierza. Przy braku potwierdzenia odczytu przez właściciela lub osobę upoważnioną, rozliczenia zużytej wody dokonamy zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie.

Przypominamy, że do chwili formalnego odczytu ilości zużytej wody nie wolno zrywać plomb i wykręcać wodomierza. Po odcięciu dopływu wody do sieci należy odkręcić wszystkie zawory znajdujące się na działce.

 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2018

Zarząd ROD „Odrodzenie” serdecznie zaprasza Wszystkich Działkowców wraz z Osobami Towarzyszącymi na doroczne obchody Dnia Działkowca. Uroczystości rozpoczną się w dniu 22 września br. (sobota) o godz. 17  w świetlicy naszego ogrodu. Po części oficjalnej przewidujemy spotkanie towarzyskie na zasadach „koszyczkowych”.  Zarząd zapewnia jedynie kawę, herbatę i wodę mineralną.

M i ł e j   z a b a w y !

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD W ROD „ODRODZENIE” W ROKU 2018

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Odrodzenie” odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2018 r. w naszej świetlicy przy ulicy Wycieczkowej 1/5.

Początek zebrania w pierwszym terminie o godzinie 10.00, w drugim terminie o godzinie 10.30.

Regulamin zebrania, porządek obrad oraz materiały sprawozdawcze wyłożone będą do wglądu w siedzibie Zarządu ROD (ul. Wycieczkowa 1/5), w dniach 11 i 18 kwietnia br. w godzinach 16.00 – 18.00.

W SOBOTĘ 28 PAŹDZIERNIKA ZAKRĘCAMY DOPŁYW WODY I ODCZYTUJEMY WSKAZANIA WODOMIERZY ZA ROK 2017!

Informujemy, że w sobotę 28 października ok. godziny 10 odetniemy na okres zimowy dopływ wody do działek. W tym dniu w godzinach 10 – 14 uprawnione przez Zarząd osoby odczytają wskazania wodomierzy na Państwa działkach. Prosimy o obowiązkową obecność, związaną z koniecznością osobistego podpisania dokumentu. W przypadkach losowych prosimy o pozostawienie odpowiedniego upoważnienia u sąsiada lub przekazania go członkom zarządu i zapewnienie dostępu do wodomierza. Przy braku potwierdzenia odczytu przez właściciela, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie, rozliczenia zużytej wody dokonamy metodą ryczałtową.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z uchwałą podjętą przez Państwa na Walnym Zebraniu, od roku 2018 każda działka, na której pobierana jest woda z naszego wodociągu, musi być wyposażona w wodomierz!

U NAS DZIEŃ DZIAŁKOWCA 23 WRZEŚNIA

Zarząd ROD „Odrodzenie” serdecznie zaprasza  Wszystkich Naszych Działkowców wraz z Najbliższymi na doroczne obchody Dnia Działkowca oraz 120-lecia istnienia ogrodów działkowych w Polsce. Uroczystości rozpoczną się o godz. 17 w dniu 23 września br. (sobota) w świetlicy naszego ogrodu. Spotkanie towarzyskie po części oficjalnej ma charakter „koszyczkowy”, a zarząd zapewnia jedynie kawę, herbatę i wodę mineralną.

Serdecznie zapraszamy !