Opłaty za rok 2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że wysokość opłat działkowych za rok 2020 musi być zatwierdzona uchwałami podczas Walnego Zebrania. O ile będzie to możliwe, to zebranie takie zorganizujemy nie wcześniej niż w końcu czerwca. Jeśli niezależne od nas okoliczności nie pozwolą na zorganizowanie Walnego Zebrania w czerwcu, najpóźniej w lipcu, wtedy gdy znacząco zmniejszą się nasze rezerwy finansowe, to zwrócimy się do Państwa o wpłacanie zaliczki na opłaty za rok 2020. O szczegółach będziemy Państwa informowali w ogłoszeniach na tablicach informacyjnych, stronie internetowej lub listownie. Po ostatecznym zatwierdzeniu wysokości opłat otrzymacie Państwo indywidualne noty obciążeniowe. Dołożymy starań, żeby wszystko odbyło się sprawnie i bezpiecznie. W każdej sytuacji preferujemy zapłaty przelewem.

Życzymy dobrego zdrowia!                                               Zarząd ROD „Odrodzenie”

WODA 2020

Dopływ wody do sieci ogrodowej odkręcimy  w sobotę 25 kwietnia :

w sektorach A, B, C i D w godz. 10 – 12,

w sektorze E w godzinach 13 – 15.

W tym samym dniu i godzinach upoważnione przez zarząd osoby założą nowe plomby na wodomierzach, które zdjęliście Państwo na okres zimowy. O wskazaniach wodomierza i konieczności założenia plomby prosimy poinformować nas telefonicznie (604 179 716 lub 886 731 431 ) bądź  mailowo (rododrodzenie@gmail.com). W ten sam sposób prosimy również podać stan wodomierza, o ile spodziewacie się Państwo zmiany wskazań w stosunku do stanu jesiennego.

O obecność na działce podczas spisu proszeni są JEDYNIE ci działkowcy, u których wodomierze znajdują się w miejscach trudnodostępnych lub zamkniętych.

Informacje o opłatach za wodę za rok ubiegły (2019) przekażemy Państwu podczas Walnego Zebrania, które zostanie zwołane nie wcześniej niż na koniec czerwca.

UWAGA! WODA I WSKAZANIA WODOMIERZY ZA ROK 2019 !

Informujemy Państwa, że w sobotę 26 października ok. godziny 10 odetniemy na okres zimowy dopływ wody do działek. W tym dniu w godzinach 10 – 12 w sektorach A, B, C i D oraz 13 – 15 w sektorze E upoważnione przez Zarząd ROD osoby odczytają wskazania wodomierzy na Państwa działkach. Prosimy o obowiązkową obecność, związaną z koniecznością osobistego podpisania dokumentu. W przypadkach losowych prosimy o upoważnienie w tym zakresie sąsiada, członka zarządu lub gospodarza i zapewnienie dostępu do wodomierza. Przy braku potwierdzenia odczytu przez właściciela lub osobę upoważnioną, rozliczenia zużytej wody dokonamy zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie.

Przypominamy, że do chwili formalnego odczytu ilości zużytej wody nie wolno zrywać plomb i wykręcać wodomierza. Po odcięciu dopływu wody i spisaniu wskazań wodomierza należy odkręcić wszystkie zawory znajdujące się na działce.

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2019

Zarząd ROD „Odrodzenie” serdecznie zaprasza Wszystkich Działkowców wraz z Osobami Towarzyszącymi na doroczne obchody Dnia Działkowca. Uroczystości rozpoczną się w dniu 21 września br. (sobota) o godz. 17 w świetlicy naszego ogrodu.

Po części oficjalnej przewidujemy spotkanie towarzyskie na zasadach „koszyczkowych”. Zarząd zapewnia jedynie kawę, herbatę i wodę mineralną. Życzymy miłej zabawy !

WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W ROKU 2019

W dniu 24 września 2019 z terenu ogrodu zostaną jednorazowo !!! odebrane odpady wielkogabarytowe.

Prosimy gromadzić je w miejscach ustawienia pojemników na odpady, wyłącznie w dniach od 10 do 23 września.

Uwaga !!!

Odpadami wielkogabarytowymi  są  :

stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, wykładziny, materace, pierzyny, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą:

wszelkiego rodzaju części budowlane  i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

W przypadku cięższych elementów wielkogabarytowych należy je zdemontować tak, aby pojedynczy element nie ważył więcej niż 50 kg.

Odpady wielkogabarytowe można także samodzielnie oddać do jednego z trzech gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  (ul. Zamiejska 1,  ul. Kasprowicza 10,   ul. Graniczna 2).

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD Z ROD „ODRODZENIE” W ROKU 2019

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawcze – Wyborcze w ROD „Odrodzenie” odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2019 r. w naszej świetlicy przy ulicy Wycieczkowej 1/5.

Początek zebrania w pierwszym terminie o godzinie 10.00, w drugim terminie o godzinie 10.30.

Regulamin zebrania, porządek obrad oraz materiały sprawozdawcze wyłożone będą do wglądu w siedzibie Zarządu ROD (ul. Wycieczkowa 1/5), w dniach 17 i 24 kwietnia br. w godzinach 12.00 – 18.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków PZD z naszego ogrodu.

W tym roku wodę odkręcamy w sobotę 27 kwietnia.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że dopływ wody do sieci ogrodowej odkręcimy  w sobotę 27 kwietnia :

w sektorach A, B, C i D w godzinach 10 – 12, w sektorze E w godzinach 13 – 15.

W tym samym dniu i godzinach przedstawiciele Komisji ds. wodnych dokonają spisu stanu początkowego i założą nowe plomby na wodomierzach zdejmowanych przez działkowców na okres zimowy. Zgodnie z regulaminem wodnym, spisany na nowo stan wodomierza musi być poświadczony podpisem działkowca lub osoby przez niego upoważnionej (sąsiada, gospodarza, członka zarządu). W sytuacji takiej prosimy zatem o bezwzględną obecność na działce. O ile wodomierza nie zdejmowano na zimę i jego wskazania nie zmieniły się, a protokół podpisano jesienią, działania te nie są konieczne. Wystarczy wcześniejsze osobiste sprawdzenie stanu technicznego wodomierza i plomb.

Informacje o opłatach za wodę za rok ubiegły (2018) przekażemy Państwu podczas Walnego Zebrania, w niedzielę (28.04).

UWAGA! WODA I WSKAZANIA WODOMIERZY ZA ROK 2018 !

Informujemy Państwa, że w sobotę 10 listopada ok. godziny 10 odetniemy na okres zimowy dopływ wody do działek. W tym dniu w godzinach 10 – 12 w sektorach A, B, C i D oraz 13 – 15 w sektorze E upoważnione przez Zarząd ROD osoby odczytają wskazania wodomierzy na Państwa działkach. Prosimy o obowiązkową obecność, związaną z koniecznością osobistego podpisania dokumentu. W przypadkach losowych prosimy o upoważnienie w tym zakresie sąsiada, członka zarządu lub gospodarza i zapewnienie dostępu do wodomierza. Przy braku potwierdzenia odczytu przez właściciela lub osobę upoważnioną, rozliczenia zużytej wody dokonamy zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie.

Przypominamy, że do chwili formalnego odczytu ilości zużytej wody nie wolno zrywać plomb i wykręcać wodomierza. Po odcięciu dopływu wody do sieci należy odkręcić wszystkie zawory znajdujące się na działce.

 

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2018

Zarząd ROD „Odrodzenie” serdecznie zaprasza Wszystkich Działkowców wraz z Osobami Towarzyszącymi na doroczne obchody Dnia Działkowca. Uroczystości rozpoczną się w dniu 22 września br. (sobota) o godz. 17  w świetlicy naszego ogrodu. Po części oficjalnej przewidujemy spotkanie towarzyskie na zasadach „koszyczkowych”.  Zarząd zapewnia jedynie kawę, herbatę i wodę mineralną.

M i ł e j   z a b a w y !

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD W ROD „ODRODZENIE” W ROKU 2018

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD „Odrodzenie” odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2018 r. w naszej świetlicy przy ulicy Wycieczkowej 1/5.

Początek zebrania w pierwszym terminie o godzinie 10.00, w drugim terminie o godzinie 10.30.

Regulamin zebrania, porządek obrad oraz materiały sprawozdawcze wyłożone będą do wglądu w siedzibie Zarządu ROD (ul. Wycieczkowa 1/5), w dniach 11 i 18 kwietnia br. w godzinach 16.00 – 18.00.