Skład Komisji Rewizyjnej

Skład Komisji Rewizyjnej ROD „Odrodzenie” w Łodzi na kadencję 2019 – 2022:

 Przewodnicząca Komisji – Łucja Lange

Sekretarz – Janina Mazur

Członek Komisji – Wanda Józefowicz

 

Reklamy