Skład Komisji Rewizyjnej

Skład Komisji Rewizyjnej ROD „Odrodzenie” w Łodzi na kadencję 2019 – 2022:

Przewodnicząca Komisji – Janina Mazur

Sekretarz – Anna Śliwińska

Członek Komisji – Wanda Józefowicz