Skład Komisji Rewizyjnej

Skład Komisji Rewizyjnej ROD „Odrodzenie” w Łodzi na kadencję 2015 – 2018:

 

Przewodnicząca Komisji – Donata Stankiewicz

Zastępca przewodniczącej  –

Sekretarz – Wanda Józefowicz

Członek Komisji – Łucja Lange

Członek Komisji – Janina Mazur

 

Reklamy