Kontakt

Nasz adres: ROD „Odrodzenie”, 91-614 Łódź, ul. Wycieczkowa 1/5

Numer telefonu: 886 731 431

Adres e-mail: rododrodzenie@gmail.com

oraz                rododrodzenielodz@pzd.pl

Numer naszego konta bankowego:

Bank PKO BP SA II Oddział w Łodzi, rachunek nr:  14 1020 3408 0000 4802 0121 9997

Zarząd dyżuruje w biurze przy ul. Wycieczkowej 1/5 (pierwsze piętro) w następujących terminach:

od kwietnia do października (włącznie) w pierwszą i trzecią środę miesiąca, w godzinach od 16 do 18;

od listopada do marca (włącznie) w pierwszą środę miesiąca, w godzinach 16 – 18.