Historia ogrodu

Kalendarium   Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Odrodzenie” w Łodzi

1945-     25.10. powstaje komitet organizacyjny ogrodu działkowego w składzie: Zenon Łuczak, Edmund Kotełko, Franciszek Kowalczyk – mieszkańcy osiedla „Marysin”; taką nazwę przyjmuje pierwotnie ogród.

1946-     wrzesień. Powołanie pierwszego zarządu. Prezesem – Zenon Łuczak.

1947-     pierwsze ogrodzenie ogrodu. Słupy drewniane z lasów łagiewnickich. Drut kolczasty od wojska.

1959-     decyzja zarządu o budowie budynku administracyjnego. W lipcu powstaje pierwsza biblioteka.

1960-     27 marca następuje zmiana nazwy ogrodu na „Odrodzenie”. Ogrodzenie całego ogrodu.

1961-     zakończenie prac przy budowie sieci wodociągowej.

1962-     wiosna – pierwsza woda na działkach.

1963-     oddanie do użytku budynku administracyjnego. Założenie biblioteki. Pierwsza maszyna do pisania.

1964-     zbudowanie magazynu przy budynku administracyjnym.

1965-     decyzja zarządu o założeniu kroniki ogrodu.

1970-     decyzja zarządu o budowie świetlicy.

1971-     zarząd zieleni przekazuje materiały na budowę świetlicy z rozbiórki domu na skrzyżowaniu ulic Strykowskiej i Wojska Polskiego.

1972-     stan surowy budynku świetlicy.

1974-     Świetlica oddana do użytku. Od 28.08. prezesem zostaje Jerzy Ganclerz – na najbliższe 22 lata.

1976-     pierwsze płyty chodnikowe przy budynku świetlicy.

1977-     podłączenie świetlicy do sieci elektrycznej. Decyzja o rozbudowie świetlicy.

1980-     zakończenie prac nad częścią retrospektywną kroniki. Utworzenie 6 działek na terenie tzw. „olszynki”.

1985-     zakończenie rozbudowy świetlicy. Kronikę przejmuje kol. Wielebińska.

1988-     położenie płyt chodnikowych na działkach. Założenie 1000 mb siatki ogrodzeniowej. Montaż bramy wjazdowej do świetlicy.

1997-     Jerzy Ganclerz – honorowym prezesem 100 – lecia.

2001-     przebudowa skrzyżowania Strykowska – Wycieczkowa. Ogród pomniejszony o 5 działek.

2002-     ocieplenie parterowej części budynku świetlicy.

2003-     założenie parkietu i boazerii w salach świetlicy, położenie glazury w kuchni i toaletach.

2005-     na podstawie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zmieniamy nazwę z „pracownicze” na „rodzinne”.

2006-      Zarząd ogrodu opracowuje pierwszy otwarty i długofalowy program modernizacji i rozwoju na lata 2007-2010.

2007-     podział ogrodu na sektory. Pełna reprezentacja graficzna sektorów: szyldy, tablice ogłoszeniowe, baner główny itp. Wymiana kompletu okien w świetlicy. Zagospodarowanie terenu oddanego w 2001 na przebudowę skrzyżowania Strykowska – Wycieczkowa.

2008-     modernizacja kuchni w świetlicy, wymiana oświetlenia wewnątrz budynku.

2009-     porządkowanie stanu prawnego ogrodu. Sąd rejestrowy – rejestr gruntów. Wyznaczenie przyszłego parkingu dla działkowców.

2010-      zatwierdzenie planu zagospodarowania ogrodu, odnowienie budynku świetlicy, opracowanie założeń dla modernizacji sieci wodociągowej. Zainstalowanie pierwszego komputera w biurze ogrodu, początek elektronicznego przetwarzania danych w ROD.

2012-     ogrody otwarte – przedszkole na działkach.

2013-     wymiana wszystkich instalacji w kuchni. Wdrożenie ustawy śmieciowej.

2014-     walne zebranie w 100% decyduje o pozostaniu w PZD. Wystąpienie o regulacje stanu prawnego ROD.

2015-     ustanowienie odznaki honorowej ogrodu. M. Wielebińska – honorowym prezesem ROD. Internet w ROD. Początek prac nad stworzeniem strony internetowej.