Komisje problemowe

Komisja ładu i porządku:

Jerzy Olaszek – przewodniczący

Jadwiga Chojak  – gospodarz odcinkowy (tel. 665 655 055)

Zbigniew Jabłoński – gospodarz odcinkowy (tel.

Leszek Motylewski – gospodarz odcinkowy (tel.

 

Powołana na rok 2016 Komisja ds. przeglądu działek o numerach od 3 do 76

Piotr Presler – przewodniczący komisji

Urszula Łuczyńska – inspektor społecznej służby ogrodowej

Jadwiga Motylewska – gospodarz odcinkowy

Powołana na rok 2016 Komisja ds. przeglądu działek o numerach od 77 do 146

Jacek Łuczyński – przewodniczący komisji

Zbigniew Stankiewicz – inspektor społecznej służby ogrodowej

Jadwiga Chojak – gospodarz odcinkowy

 

Komisja konkursowa do konkursu „Najpiękniejsza działka 2016”

Przewodniczący – Jacek Łuczyński, członkowie: Urszula Łuczyńska, Zbigniew Stankiewicz

 

Komisja konkursowa do konkursu fotograficznego „Moja działka w fotografii”

Przewodniczący – Piotr Presler, członkowie: Irena Antczak, Wanda Józefowicz, Urszula Łuczyńska, Zbigniew Stankiewicz

 

Reklamy