Komisje problemowe

Komisja ds. ładu i porządku:

Jerzy Olaszek – przewodniczący (dz. 97)

Ryszard Baryś – gospodarz odcinkowy  sektor E (dz. 143, tel. 506 047 857)

Michał Bochenek – gospodarz odcinkowy sektory A i B (dz. 36, tel. 796 325  556)

Jadwiga Chojak  – gospodarz odcinkowy sektor E (dz. 137, tel. 665 655 055)

Leszek Motylewski – gospodarz odcinkowy sektory C i D (dz. 39, tel. 694  905  408)

 

Komisja ds. wodnych:

przewodniczący komisji:

Zbigniew Jabłoński – przewodniczący komisji (członek zarządu ROD, działka nr 113)

Michał Nawrocki – członek komisji (wiceprezes zarządu ROD, działka nr 66)

Marian Sułkowski – członek komisji (działka nr 68)

 

Komisja ds. przeglądu działek:

Jadwiga Motylewska – przewodnicząca komisji (członek zarządu ROD, działka nr 39)

Jerzy Olaszek – członek komisji (członek zarządu ROD, działka nr 97)

Ryszard Baryś – członek komisji (gospodarz ogrodu w sektorze E, działka nr 143)

Michał Bochenek – członek komisji (gospodarz ogrodu w sektorach A i B, działka nr 36)

Jadwiga Chojak – członek komisji (gospodarz ogrodu w sektorze E, działka nr 137)

Leszek Motylewski – członek komisji (gospodarz ogrodu w sektorach C i D, działka nr 39)

 

Komisja inwentaryzacyjna:

Michał Nawrocki – przewodniczący komisji (wiceprezes zarządu, dz. 66)

Irena Antczak – członek komisji (sekretarz zarządu, dz. 46)

Jadwiga Motylewska – członek komisji (członek zarządu, dz. 39)