Komisje problemowe

Komisja ładu i porządku:

Jerzy Olaszek – przewodniczący

Ryszard Baryś – gospodarz odcinkowy  sektor E (tel. 506 047 857)

Michał Bochenek – gospodarz odcinkowy sektory A i B (tel. 796 325  556)

Jadwiga Chojak  – gospodarz odcinkowy sektor E (tel. 665 655 055)

Zbigniew Jabłoński – członek komisji

Leszek Motylewski – gospodarz odcinkowy sektory C i D (tel. 694  905  408)

 

 

Reklamy