Skład Zarządu

Skład Zarządu ROD „Odrodzenie” w Łodzi na kadencję 2015 – 2018:

Prezes – Piotr Presler

Wiceprezes – Jerzy Olaszek

Sekretarz – Irena Antczak

Skarbnik – Jolanta Rogalska

Członek Zarządu – Jadwiga Motylewska

Delegat ROD „Odrodzenie” na okręgowy zjazd delegatów PZD na kadencję 2015 – 2018:

Jacek Łuczyński

Reklamy