Skład Zarządu

Skład Zarządu ROD „Odrodzenie” w Łodzi na kadencję 2019 – 2022:

Prezes – Piotr Presler

Wiceprezes – Michał Nawrocki

Sekretarz – Irena Antczak

Skarbnik – Donata Stankiewicz

Członek Zarządu – Zbigniew Jabłoński

Członek Zarządu – Jerzy Olaszek

Członek Zarządu – Jadwiga Motylewska

Delegat ROD „Odrodzenie” na okręgowy zjazd delegatów PZD na kadencję 2019 – 2022:

Piotr Presler